2013

Nyhedsbrev fra december 2013

 

Julefrokost:

Vi afholder julefrokost torsdag d. 19. December i Sognelængen fra kl. 17. Fra kl.14-17 er der almindelig Nørklecafe – også i Sognelængen. Julefrokosten er kun for medlemmer, og vi kan max. være 50 personer.

Det koster 100 kr. at deltage (foreningen har givet tilskud), og for det beløb får man en stor lækker julebuffet fra Skævinge Kro. Man skal selv medbringe drikkevarer.

Man tilmelder sig ved at skrive til Lotte på lotte@reesen.dk og indbetale 100 kr. på foreningens konto: 2418 0715670119. HUSK at skrive JUL + fulde navn. Tilmelding er gældende ved betaling, og der er pladser efter "først til mølle" princippet. Så tøv ikke for længe. Tilmelding er bindende. Tilmeldingsfrist: 10. december.

Vi skal selvfølgelig have pakkeleg så medbring en lille, sød, sjov, hjemmelavet eller hjemmekøbt gave.

Vi glæder os og håber at se så mange som muligt!

Åbner for fornyelser af medlemskab:

Det er tid til fornyelse af dit medlemskab af Ramløse Husflidsforening. Det koster 100 kr. og medlemskabet følger kalenderåret. For sit kontingent får man god rabat på stort set alle vores arrangementer, adgang til arrangementer kun for medlemmer, vi arbejder på en opdateret liste over, hvilke forretninger der giver rabat til vores medlemmer, man får stemmeret på generalforsamlingen samt bevidstheden om at bidrage til det dejlige fællesskab, som vi har på Nørklecafeerne. Man fornyer sit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på foreningens konto (se konto nummer under Julefrokost) og HUSKE at skrive sit fulde navn + KONTINGENT på indbetalingen. Sidste frist for fornyelse af medlemsskab er 15. Februar 2014.

"Samfærdselsregler":

Vi er blevet en del flere, hvilket vi er utrolig glade for og stolte af. Selvom vi ikke er meget for at indføre regler, idet vi holder så meget af det uformelle i foreningen, så føler vi alligevel, at der nu er behov for at indføre nogle enkelte retningslinjer, der kan lette samværet mellem så mange mennesker, så alle kan føle sig velkomne og få slappet af, nørklet og snakket:

Der er behov for, at vi bliver mere opmærksomme på at hjælpe hinanden med at rydde op, sætte kaffe og te over, tømme og fylde opvaskemaskine, - ja alt det der praktiske, som er en del af det at kunne mødes på den måde, vi gør.

Vi kan godt forstå, at man gerne vil sidde sammen med dem, man kender, - det er hyggeligt og rart, og det skulle der være gode muligheder for. Men bestyrelsen henstiller til, at man ikke "spærrer pladser" til hinanden, idet det gør, at nogle føler sig uvelkomne, og at det er "en lukket fest" – hvilket vi jo i hvert fald ikke er. Bestyrelsen opfordrer til, at man i stedet skifter lidt pladser i løbet af Nørklecafeens åbningstid. Vi kommer og går jo hele tiden, og på den måde kan man både få talt med nye mennesker og gamle bekendte.

Vores kasserer Lotte holder åben i "det økonomiske sekretariat" om torsdagen mellem kl. 16-17 under Nørkle cafeen. Hvis man ikke har mulighed for at komme i Nørklecafeen på det tidspunkt, så kan man selvfølgelig godt kontakte Lotte og lave aftale om et andet tidspunkt i løbet af torsdagene. Men vi henstiller til, at man går til Lotte med alt vedrørende ind- og udbetalinger inden for det tidsrum. Det vil lette arbejdet meget for vores flittige kasserer.

Lokale situation:

Ved vælgermødet i Ramløse Hallen gav alle partier tilsagn om, dels at de vil arbejde aktivt for, at Ramløse Husflid kan få eget lokale på Ramløse skole, dels at de vil bevare den gamle skolebygning "administrationsbygningen". Så må vi jo holde dem fast på de løfter! Som bekendt er der skiftet byråd i Gribskov kommune i mellemtiden, og vi aner ingenting om, hvad der kommer til at ske i forhold til Ramløse Skole. Så indtil videre afventer vi, forsøger at holde os orienteret og gøre os synlige. Men vi forventer at kunne beholde vores nuværende lokale i hvert fald til en gang i foråret. Vi vil dog arbejde på at få lov at bruge et større lokale i samme bygning – pga. den store tilgang af medlemmer. Evt. at inddrage "sy-lokalet".

Indkøb:

Vi har indkøbt garnvinde, krydsnøgle apparat og den nye bog "Mange masker". Det hele vil blive lagt frem i Nørkle cafeen, så snart vi har modtaget tingene.

Idekasse: Vi opfordrer til at man bruger idekassen. Vi har allerede fået flere gode forslag og forespørgsler, og vi arbejder videre med dem i bestyrelsen. Tjek evt. referat fra bestyrelsesmøde (som ligger på hjemmesiden), hvis du vil vide, hvad der sker med dit forslag. – Eller spørg bare en af os fra bestyrelsen.

Fotos:

Hvis nogen har nogle fotos fra Nørklecafeen eller fra et arrangement, så er vi meget interesserede i at få lov at bruge dem på hjemmesiden og til artikler i Ramløse Guiden. Så har I nogle gode billeder så send dem endelig til nina.b.porsager@gmail.com

Generalforsamling:

Næste generalforsamling afholdes torsdag d. 13. Marts 2014 i Nørklecafeens lokale. Mere information herom i det nye år. Kun medlemmer har stemmeret på Generalforsamlingen.

"Bogen om Ramløse":

Der står en side om vores forening i den nye bog "Bogen om Ramløse". Bogen kan købes i Sognelængen, i Tessies salon samt i Ramløse Hallen. Man kan også kontakte mig, så tager jeg gerne en bog med i Nørklecafeen. Den koster 250 kr. og overskuddet går ubeskåret til Ramløse by.

God nørklelyst og god jul alle sammen.

Nina Porsager (Formand)