2014

Ekstraordinært nyhedsbrev, januar 2014

 

Kære medlemmer

Vi sender dette nyhedsbrev ud, fordi vi står i en meget ulykkelig situation.

Vores kasserer og vores formand har desværre valgt, ikke at genopstille til bestyrelsen for Ramløse Husflid, ved den kommende generalforsamling, af helbredsmæssige årsager.

Vi vil derfor opfordre alle vores medlemmer til, at overveje om de har lyst til at tage en aktiv bestyrelsestjans, så vores pragtfulde forening kan forsætte fremover.

Det ligger os meget på sinde, at gøre opmærksom på, at det ikke er tidligere tiders stridigheder eller andre grimme ting, der ligger til grund for beslutningerne men ene og alene helbredet. Da vi stiftede den nye bestyrelse i sommeren 2013, var der nogen der gik ind i kampen for at redde foreningen, nok lidt på ”lånte fjer”, helbredsmæssigt og tidsmæssigt. Nu kører foreningen igen som den skal og det går godt og nu er det tid til at der skal nye kræfter til.

Anne har desværre også valgt, at trække sig fra bestyrelsen, da hun skal i gang med en tidskrævende væveuddannelse og derfor ikke synes, at hun har den fornødne tid. Da Anette er suppleant, overtager hun Annes plads i bestyrelsen og vi mangler derfor så også en suppleant.

Der skal således vælges en ny formand, en ny kasserer og en suppleant på den kommende generalforsamling d. 13. marts 2014.

Hvis du er interesseret i en af disse poster og er der noget du er i tvivl om, omkring arbejdsbyrden eller andre ting, er du mere end velkommen til at komme og tage en snak med os og ellers skrive til os på vores mail ramlosehusflid@gmail.com

Mange hilsner

Bestyrelsen i Ramløse Husflid