2014

Nyhedsbrev nr. 5, december 2014

 

Det lakker så småt mod enden af 2014 og de fleste af os, sidder nok stadigvæk og småbøvser lidt, af alt den gode julemad.

Først og fremmest vil vi gerne i bestyrelsen sige jer stor tak, for den fantastiske opbakning i alle har vist vores forening i det forgangne år. Uden jer, var der slet ikke noget der hed Ramløse Husflid. Vi håber at se jer alle igen i 2015. Første gang Nørklecaféen har åbent er torsdag den 8/1 2015.

Vi sluttede året med en, synes vi selv, hyggelig julefrokost i sognelængen og vi vil gerne sige tak for det store fremmøde og for at, i var med til at gøre det til en hyggelig aften. Vi glæder os allerede til næste gang.

2014 var året, hvor foreningen fik vokseværk, i form af to nye grupper. Sy-gruppen som mødes hver onsdag og væve-gruppen som mødes hver tirsdag. Vi var så heldige, at få lov til at låne et ekstra lokale i blokken hvor vi bor så disse grupper havde plads til deres aktiviteter.

Desværre har vi ikke dette lokale i 2015, da skolen skal i gang med en gennemgribende renovation, i forbindelse med det nye projekt som byrådet vedtog den 15. december og som jo i sidste ende skal ende med at vi får et forenings/kulturhus hvor Husfliden også skal bo. Skolen skal i forbindelse med renoveringen, bruge alt hvad der er af lokaler og det koster så os vores sy og vævelokale.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at det vil være synd og skam at lukke disse aktiviteter ned, indtil vi flytter ind i det nye hus og har derfor besluttet at vi må rykke lidt tættere sammen i 2015. Vi prøver at flytte lidt rundt i Nørklecaféen så der bliver plads til både dem der syr og dem der væver. Pladsen vil uden tvivl blive lidt trang men vi håber at der vil være forståelse for vores beslutning, så vi alle har et sted at være med vores aktiviteter. Nørklecaféen vil derfor være åben hver tirsdag, onsdag og torsdag og har man lyst til at komme og strikke en tirsdag eller onsdag er man selvfølgelig altid velkommen.

Kommunen har lovet os, at de vil gøre alt hvad de kan, for at vi kan beholde vores lokale, hele vejen igennem ombygningen og vi skal nok holde jer orienteret hele vejen igennem processen.

Vi har endnu ikke planlagt aktiviteter for næste år. Hvis der sidder nogen med en rigtig god idé til et arrangement eller en udflugt, så kom endelig med det.

Den første torsdag i hver måned vil vi øremærke til fællesbestilling af garn. Vi vil stille computeren frem og hvis nogen skal bestille garn hos Garnudsalg, Garngaragen, Ulstrupgarn eller hvem det nu måtte være, har i mulighed for at gøre det her og være fælles om det, så der kan spares porto osv.

Det er ved at være tid til at forny jeres medlemskab af Ramløse Husflid. Kontingent for 2015 er på 100,00 kr. og kan indbetales på kontonr 2418 0715670119. Fristen på indbetaling er med udgangen af februar 2015 så i har stemmeret på generalforsamlingen som er i marts.

Til slut en lille henstilling til at vi alle hjælper hinanden og løfter i fælles flok med hensyn til de opgaver der er i nørklecaféen, så som tømning af opvaskemaskine, at bære sit brugte service ned i opvaskemaskinen, evt. gå en tur med kosten, hente det vi mangler i Netto, bære skrald ud osv osv. Vi kommer alle sammen for at hygge os, sludre og nørkle så lad os være fælles om de ting der bare skal overstås.

Rigtig godt og lykkebringende nytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer igen i 2015

På bestyrelsens vegne
Dorte