2017

Nyhedsbrev nr. 2, april 2017

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde:

  • Formand:Anne Bengtsson telf.: 21465781
  • Næstformand: Pia Parvang  telf.: 30106298
  • Kasserer: Lis Thordal  telf.: 22190664
    Sekretær:  Dorte Andersen  telf.: 22460969 
  • Bestyrelsesmedlem:  Dorthe Lauest telf.: 20442543 
  • Suppleant: Alice Nielsentelf.: 22637412
  • Suppleant: Lis Caben telf.: 40731129

 I skrivende stund er en meget spændende udflugt på tegnebrættet og under planlægning. Nemlig turen til Hjelholt Uldspinneri. Vi tager af sted lørdag den 17/6 2017. Vi tager af sted allerede kl. 8.00 fra Ramløse og forventet hjemkomst er kl. ca 17 -18. Prisen for turen bliver kr. 200,00 pr. medlem og der vil lige som sidst blive et stop på vej hjem, hvor vi holder ind et sted og får kaffe og kage på foreningens regning. Der er plads til 40 mennesker i bussen, og pladserne bliver i første omgang kun udbudt til foreningens medlemmer. Skulle der være pladser i overskud, bliver disse udbudt til ikke-medlemmer til en pris på kr. 400,00 pr. næse. Tilmeldingsfristen bliver den 18/5 for medlemmer, så evt. restpladser kan besættes.

Lørdag den 10/6 2017 er det international strik ude dag. Sidste år druknede den i hele flytte cirkusset men i år er vi med. Planen er at vi holder det hjemme i RAM huset og forhåbentlig kan vi sidde ude. Temaet for dagen vil være ”Lapper” og det er meningen at vi skal strikke en masse lapper i forskellige teknikker, som skal bruges til udsmykning i vores lokale. Så kom og vær med. Nærmere følger omkring tidspunkt for arrangementet.

Traditionen tro deltager Husfliden i håndværkets dag ved Ramløse Mølle. Det bliver i år søndag den 23/7 så sæt kryds i kalenderen og kom og strik med os et par timer denne dag.

Vi planlægger en Frederikke tur i år i august. Der er ikke lavet endelig aftale med skipperen endnu om en fast dag så den får i senere.

Vi har også planer om at få “Magiske garner” til at komme og vise/sælge garner til efteråret.

Første torsdag i hver måned “vise frem” er en succes og vi fortsætter. Husk at tage noget med, det er altid dejlig at se de færdige arbejder.

Den sidste torsdag i hvert kvartal, hvor vi sælger/bytter garn, laver vi om så det bliver den næstsidste torsdag i hvert kvartal. Det gør vi fordi det kolliderer med vores maddag. Der bliver byttet/solgt på følgende datoer: 23/6 og 21/9.

Vores første maddag var en rigtig stor succes og vi fik RIGTIG dejlig mad. Næste gang er torsdag den 27/4 og tilmeldingsfristen er en uge før. Bliver man forhindret alligevel kan man melde fra senest mandag før spisedagen. Fra den 31/8 mangler vi nye kokke. Så har du lyst eller er i nogen stykker som har lyst til at stå for mad så ring til Alice på 22637412. I skulle overveje det. Det er super hyggeligt.

Ellers vil vi i bestyrelsen ønske jer alle en rigtig god påske.