2018

Nyhedsbrev nr. 2, april 2018

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Formand: Pernille Coff Tlf.: 21726499

Næstformand: Lis Caben Tlf.: 40731129

Kasserer: Lis Thordal Tlf.: 22190664

Sekretær: Winni Landsfeldt Tlf.: 28190042

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Lauest Tlf.: 22442543

Suppleant: Pia Parvang Tlf.: 30106298

Suppleant: Dote Andersen Tlf.: 22460969

Suppleant: Alice Nielsen Tlf.: 22637412

I skrivende stund er der meget spændende i støbeskeen og under planlægning. Nemlig besøg af Pernille Cordes og Martha Miehe –Renard som kommer i starten af efteråret og afholder kursus i Strik og Stræk.

Der er planlagt besøg hos til Bamse Paradiset den 16. august. Så sæt kryds i kalenderen.

Der er endvidere nedsat en eventgruppe, som skal medvirke til at indsamle og foreslå ideer til forskellige aktiviteter i vores forening. Vi glæder os til at se det gode og velkomne initiativ bibringe os alle ny viden og inspiration.

Eventgruppen består af Tina, Lonni, Annette samt Dorthe Lauest og Lis Caben fra bestyrelsen, og her er man meget velkommen til at komme med ideer. Idekassen fortsætter sit virke i skyggen af vores kopimaskine, og her er man også meget velkommen til at komme med ideer.

Da der nu er nye tiltag til aktiviteter i støbeskeen, skal bestyrelsen lige gøre opmærksom på, at vi meget gerne skal orienteres om nye tiltag og ønsket om bookning af tider i vores lokale. Vi har en forventning om flere nye tiltag i løbet af sommeren/efteråret, hvorfor det er yderst vigtigt at vi har mulighed for at koordinere ønskerne.

Vi skal samtidig lige huske hinanden på, at vi er en forening og at foreningen er for alle medlemmer, og at alle medlemmer er meget velkomne til at deltage i alle de aktiviteter, der foregår i foreningens regi.

Hvis vi skulle komme i den situation, at der i en gruppe bliver pladsmangel eller mangler hjælp til instruktion/vejledning, må I rette henvendelse til bestyrelsen, som i samarbejde med grupperne finder en løsning.

Der er hængt en ny kageliste op, som man også meget gerne må skrive sig på. De hjemmebagte kager er meget velsete og til stor nydelse for os alle.

Vi har også fortsat en madliste, hvor vi opfordrer alle til, sammen med andre gode medlemmer, at bibringe os nogle kulinariske oplevelser. Det er hyggeligt med den fælles månedlige maddag, så selvom vi ikke lige kan finde en kok i foreningen, køber vi mad på Nordstjerneskolens Stjernecafé.

RAMhuset har planlagt festival på skolen den 31. maj. De nærmere planer har vi ikke pt., men der tales bl.a. om at lave nogle boder, og at forældre, børn og byens borgere kan komme og deltage i tidsrummet 16.00 til ca. 19.30. Samtidig har RAMhuset planer om åbent hus, hvor alle kan deltage. Der blev bestemt et tema – masker – hvor de foreninger som er i huset kan lave noget ud fra. Det forventes at husfliden har åbent, men da den 31. maj er en torsdag er det jo ikke et problem. Der blev drøftet lidt om at ville sørge for lidt musik og kaffe på kanden, og at folk måske så kunne slutte af i RAMhuset med hygge, hvor ovennævnte tidspunkt kan overskrides.

Vi forventer at høre nærmere fra RAMhusets bestyrelse.

Bedste sommerhilsner

Pernille