2018

Nyhedsbrev nr. 6, november 2018

 

Julefrokost

Lige en hurtig opsummering omkring julefrokosten:

 Det er den 6. december 2018 kl. 17.00 i cafeen

 Det koster 100 kr.

 Som indsættes på foreningens konto 2418 0715670119

 Medbring drikkevarer

 Medbrig gave til 50 kr.

 Tilmeldings frist og betalingsfrist den 29. november 2018

Bedste julehilsner

På bestyrelsens vegne

Pernille