Generalforsamling 2019

Ramløse Husflid er en registreret forening med en årlig generalforsamling hvert år i marts.

Dagsordenen sker i henhold til vedtægterne.

Indkaldelse til generalforsamling marts 2019