Generalforsamling 2017

Generalforsamling

2017

Ramløse Husflid

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.00 i kantinen på Ramløse skole. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning fra bestyrelsen

3. Aflæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget ved kassereren.

4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før (8/3 2017)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:

 

Birte Munkner – ønsker ikke at fortsætte som formand, Lis Thordal – modtager genvalg

Dorte Andersen – modtager genvalg.

Helle Vosgerau – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Pia Parvang (som pt er suppleant) og Dorte Laust.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen. Alice Nielsen modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere som suppleant nr. 2 Lis Caben

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Lykke Ravn og Anne Laursen modtager genvalg.

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder kr. 200,00 årligt.

9. Eventuelt.

 

Har du lyst til at gøre en ekstra indsats for vores forening og har lyst til at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at sende os en mail på ramlosehusflid@gmail.com eller sige det til en af os i den siddende bestyrelse.

 

Vi serverer kaffe under generalforsamlingen og en vand og en sandwich efterfølgende. Af hensyn til bestilling af mad, bedes du tilmelde dig enten på mail eller på sedlen i nørklecaféen.

Venlig hilsen Bestyrelsen