Nyhedsbrev Januar 2014

 

Nyhedsbrev Januar 2014

 

Velkommen til et nyt år i Ramløse Husflidsforening.

 

I december havde vi en vellykket og velbesøgt julefrokost med fantastisk

mad fra Skævinge Kro. Stor tak til Hanne for at skaffe os den overdådige

buffet til en overkommelig pris.

 

Og så er vi klar til nye kreative udfordringer

 

Kontingent 2014:

Det er tid til indbetaling af årskontingent kr. 100 på foreningens konto nr.

2418 - 0715670119. Anfør navn på bankindbetalingen. Eller brug indmeldelsesformular på hjemmesiden www.ramlosehusflid.dk

Produktion af medlemskort er i gang, og de vil snarest blive udleveret.

 

Inger har lavet et nyt flot logo til os som vil stå på medlemskortene. Ved

fremvisning af opdateret medlemskort opnås rabat i flere forretninger.

Listen over hvilke forretninger der giver rabat vil snarest findes på vores

hjemmeside, og vi forsøger hele tiden at tilføje flere.

 

Medlemskab giver desuden adgang til rabat på arrangementer og

stemmeret på generalforsamlingen i marts.

 

Medlemskab følger kalenderåret – dvs. at det løber fra 1. Januar 2014 til

31. December 2014.

 

Ny kasserer – er det dig?

Desværre træder vores kasserer Lotte ud af bestyrelsen til generalforsam-

lingen, så vi leder med lys og lygte efter en der har forståelse for regnskabsføring til at overtage denne post. Så har du flair for tal og regnskab og

har lyst til at lægge lidt arbejde i bestyrelsen for Ramløse Husflidsforening,

så hører vi MEGET gerne fra dig. Du må meget gerne skrive på foreningens

mail ramlosehusflid@gmail.com

 

Nye aktivitetsgrupper:

Bestyrelsen har brug for hjælp. Selvom vi har øget mødefrekvensen til at

være ca. hver 6. uge så kan vi ikke nå at varetage alle de løbende opgaver, og desuden kunne vi godt tænke os at trække på alle de gode kræfter

blandt medlemmerne i arbejdet med at få Nørklecafeer, og foreningen i

det hele taget, til at fungere godt. Derfor har vi besluttet at der skal ned-

sættes følgende udvalg, som får ansvar for hver deres område:

 

Lokale- og rengøringsudvalg – dette udvalg skal selvfølgelig ikke gøre rent

egenhændigt (!), men får ansvaret for at planlægge fælles rengøringsdage.

Der vil blive indkøbt en støvsuger i nærmeste fremtid. Desuden får udval-

get ansvaret for lokalets indretning – hvilke møbler, hvordan skal de stå.

 

Kageudvalg – det behøver sådan set bare at være én person der vil påtage

sig ansvaret for, hvordan kageordningen skal fungere . Vedkommende skal

selvfølgelig ikke bage kagerne selv, men blot sørge for at ordningen funge.

 

Aktivitetsudvalg – skal planlægge og stå for gennemførelsen af aktiviteter i

foreningen. Dvs. alt fra foredrag, workshops, julefrokost med videre.

Vi skal ikke ”svømme i” aktiviteter, men der må godt ske lidt særligt indimellem.

 

Bog og biblioteksansvarlig: Behøver blot at være én person, som skal

være ansvarlig for indkøb af bøger til foreningen efter foreningens retningslinjer. Vedkommende vil få et rammebeløb til indkøb. Vedkommende

skal også være ansvarlig for opdatering af foreningens bibliotek.

 

Åbne og lukke ansvarlige – det vil være dejligt, hvis nogen vil melde sig til

indimellem at stå for at åbne eller lukke til Nørkle cafeerne.

 

Kunne du være interesseret i at deltage i nogle af disse udvalg, så skriv på

foreningens mail: ramlosehusflid@gmail.com

 

Desuden opfordrer vi til at medlemmerne hjælper til, når Nørklecafeerne

skal åbne og lukke. Et bestyrelsesmedlem står for ansvaret for at låse op

og låse i efter os, men alt det her med at lave kaffe og te, tømme og fylde

opvaskemaskine, tømme skraldespande og rydde op generelt – det er et

fælles ansvar for os alle sammen, og vi forventer at alle giver en hånd med.

Vi får lavet sedler med, hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med åbning og lukning af cafeen, og disse sedler vil blive hængt op i vores lokale,

så man kan se, hvad der skal gøres.

 

Planlagte aktiviteter:

Den 6. Februar får vi besøg af en smykkedame, Hanna, der laver smykker

og som vil lære os nogle teknikker. Hun har ikke mulighed for at have materialer med, så det skal du selv medbringe. Vi vil prøve at få oplyst, hvilke

materialer, man kan medbringe, og I vil få besked herom.

 

Karen Ditte kommer i Nørklecafeen med noget af sit lækre garn den

27. Februar kl. 16.30. Så er der mulighed for at prøveføle kvaliteter og farver,

og få lageret og ”inspirationshjernen” fyldt op. Man kan følge Karen Dittes

blog på: http://www.karen-ditte.blogspot.dk/

 

Husk Generalforsamlingen d. 13. Marts 2014.

I god tid inden sender vi en invitation ud med mulighed for at få punkter sat på dagsordenen.

 

Husk at for at have stemmeret på Generalforsamlingen skal man være

medlem af foreningen. For god ordens skyld vil medlemskab blive kontrolleret

 

Vi planlægger en udflugt sidst i april. Der vil komme nærmere information

når vi ved noget mere.

 

Lokalesituationen:

Der er ikke nyt fra kommunen vedr. lokalesituationen, men der er blevet

nedsat en lille styregruppe i Ramløse, som vil arbejde for at få etableret et

Foreningshus i en af skolens bygninger. Inger fra vores forening er medlem

af denne gruppe. Øvrige medlemmer er John Bamberger, Peter Hansen

(ham der skrev Ramløse Bogen) og Michael Porsager + muligvis en til. Der

kommer artikel om gruppen i næste nummer af Guiden.