Bestyrelsesmøde 12/1 2014

 

Ramløse Husflid. Bestyrelsesmøde 12/1 2014

 

Tilstede: Nina Porsager, Anette Walther, Anne Bengtsson, Lotte Reesen, Charlotte Rossen og Dorte Andersen.

Gæst: Inger Schäffer

 

Inger var indbudt til mødet i forbindelse med vores lokalesituation. Ingen ved endnu hvad den nye kommunalbestyrelse har i tankerne med Ramløse skole. Der er derfor nedsat en overordnet styregruppe, som Inger er en del af, som arbejder med at samle trådene og alle interesserede, så vi forhåbentlig kan få et permanent foreningshus i Ramløse. Der er opstartmøde i gruppen den 20/1 2014 og de holder os løbende orienteret. Nina fortæller lidt i nyhedsbrevet og Inger har lovet at sige lidt om arbejdet, til generalforsamlingen. Planen er at der bliver lavet et idékatalog som bliver forelagt kommunen.

 

Flere af bestyrelsens medlemmer, føler at vi har alt for travlt med små ting i foreningen og at vi aldrig helt når det vi gerne vil. Det er derfor blevet besluttet, at vi laver nogle forskellige arbejdsgrupper og inddrager medlemmerne noget mere i foreningens arbejde, hvilket flere medlemmer også har givet udtryk for at de gerne vil. Der bliver et bestyrelsesmedlem som tovholder på hver arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne kan ikke tage nogle økonomiske beslutninger. Dette ansvar ligger fortsat hos bestyrelsen alene.

 

Til en start bliver der følgende arbdejdsgrupper:

 

Kagegruppe. Gruppen administrerer kagelisten mv.

Lokale og rengøringsgruppe. Hvordan skal vores lokale se ud og planlægning af rengøringsdage og hvor tit.

 

Aktivitets/festudvalgsgruppe. Planlægning og arrangering af foreningens aktiviteter/ture samt årets julefrokost og måske en sommerfest.

 

Bibliotek og bogkøbsgruppe. Gruppen administrerer foreningens bibliotek samt holder styr på hvilke bøger foreningen bør investere i. Der er mulighed for at denne gruppe får et årligt beløb til bogindkøb.

 

Hjemmesidegruppen. Betina Volter er kommet med i hjemmesidegruppen. Betina er grafisk uddannet og ved en masse om hvordan man sætter en hjemmeside op. Det er fortsat Charlotte og Dorte som står for hjemmesiden. Betina er med på layout siden.

 

Det blev besluttet, at foreningens Facebookgruppe bliver en lukket gruppe. Dorte opretter i stedet en ”Synes godt om” side, som kan bruges som reklame for foreningen.

 

Vi har besluttet at vi køber en støvsuger til foreningen, idet vi ikke længere har adgang til den der står i rengøringsrummet (tilhører ISS)

 

Planlagte arrangementer:

Hannah kommer 6/2 2014 16.30 og viser hvordan man kan lave smykker.

 

Karen-Ditte kommer 27/2 2014 med en masse garn og viser frem.

Charlotte kæmper for at få fat i Magiske garner, for at lave en aftale om, at hun kommer herop.

 

Vi prøver at planlægge en tur til Ægbækgård omkring den 26/4 2014. Anette undersøger.

 

Årets generalforsamling bliver d. 13. marts 2014. Indkaldelse udsendes senest 14 dage før.

 

Vi kommer til at mangle en kasserer og en suppleant til bestyrelsen.

 

Næste bestyrelsesmøde er 10. februar 2014 kl. 16.30 hos Nina.