Bestyrelsesmøde 27/11 2013

 

Ramløse Husflid. Bestyrelsesmøde 27/11 2013

 

Fremmødte: Nina, Charlotte, Lotte, Annette, Anne, Dorte

 

1. Spærring af pladser:

 

Vi har oplevet at der har været spærret pladser, kan vi godkende det.

 

Det kan vi ikke acceptere, vi må sidde hvor der er plads og det gælder alle der kommer.

 

Det bliver nævnt i nyhedsbrevet.

 

2. Lokalesituation – opfølgning

 

Ved vælgermødet den 17/11-13 ”lovede” politikerne nærmest at vi kunne få lokale i den gamle administrationsbygning.

 

Alle de tilstedeværende politikere sagde ja til at beholde den nuværende administrationsbygning.

 

Nu har der været valg, så må vi se hvad der nu sker. Vi forventer at vi kan beholde vores nuværende lokale til foråret, i hvert fald.

 

Eventuelt prøve på at få et større lokale i det nuværende hus, måske indrage ”sylokalet”.

 

Anne kontakter kommunen.

 

3. Procedure for bestyrelsesarbejde.

 

For at kunne komme gennem de fleste punkter i dag, flytter vi udarbejdelse af procedure til den 12. januar 2014.

 

Vi besluttede dog følgende:

 

Opdatering af hjemmeside – Charlotte og Dorthe er ansvarlige for at hjemmesiden løbende bliver opdateret.

 

Nina og Dorthe vil fremover sørge for at komme med indlæg til hjemmesiden, men vi kan selvfølgelig alle komme med ideer og indlæg.

 

Dorte summer omkring en ny forside.

 

En kalender, et punkt med nyheder hvor nyhedsbreve indlægges og et punkt med arrangementer skal udarbejdes på hjemmesiden - ansvarlig Dorte

 

En fane til dagsordener og referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal også på hjemmesiden.

 

Med hensyn til foreningens Gmail, er det Charlotte der er ansvarlig for at denne bliver læst og besvaret.

 

Lotte vil også se efter om der kommer indmeldelser og tage sig af dette.

 

Dropbox vil Anne ryde op i og lave et bedre overblik, så alle relevante oplysninger kan indlægges.

 

4. Forslag fra idekasse

 

Indkøb af charteq – Medlemmerne må selv sørge for at have charteq med, det bliver for meget administration.

 

Hvad med at få en til at vise smykkefremstilling – Charlotte vil finde en.

 

Besøg af magiske garner – Charlotte snakker med hende og finder en dag.

 

Indkøb af krydsapparat og garnvinde – Lotte indkøber disse ting

 

Medlemsliste i papirform – Nej det kan og må vi ikke udleverer.

 

Blive medlem af en garnindkøbsforening – indmeldelsesgebyr kr 750,- og kr. 125, i årskontingent. Betyrelsen undersøger mulighederne.

 

Forslag om tur til Ægbækgård, Sydsjælland – mohairgeder – Tur til foråret. Annette tager sig af dette.

 

En dag med garn viden – Annette, Margit og Nina evt. Vinca vil holde foredrag omkring garner mv.

 

Magiske garner – Charlotte sørger for dette.

 

Indkøb af kaffemaskine – Dorte undersøger sagen.

 

Indkøb af Gadestander – Lotte indkøber

 

Vi vil anskaffe en lanterne – Anne sørger for dette.

 

Indkøb af bøger – bestyrelsen bestemmer hvilke der skal indkøbes efter indlæg i idekassen.

 

Mange masker – 24 forskellige designere kr. 329,- - Lotte køber denne bog.

 

Lene Holme Samsø – Charlotte har købt 3 bøger for kr 100,- til foreningen.

 

Anne vil forsøge at få en garn sælger til at komme og fremvise garn. Hun har tidligere været på besøg.

 

5. Julearrangement

 

Bliver i sognelængen

 

Alm. Nørklecafe fra kl. 14 -17 mad 17 til

 

Tilmelding til Lottes mail.

 

Mad udefra, foreningen vil betale kr. 50,- pr. medlem max 50 personer.

 

Lotte og Anne indkøber duge, servietter og div.pynt og mandelgave, numre til træk af gave.

 

Hver person betaler kr. 100,- som skal betales til foreningens konto

 

Indbydelse bliver sat på hjemmesiden og på nyhedsbrevet.

 

6. Dato for generalforsamling

 

Generalforsamlingen er sat til torsdag den 13/3-2014

 

7. Eventuelt

 

Dorthe udarbejder en bogliste af alle foreningens bøger – skal på hjemmesiden.

 

Det er stadig tilladt at komme til cafedagen uden at være medlem.

 

Det blev besluttet at der stadig skal betales kr. 50,- når man har en kage med.

 

Medlemskort – Charlotte er i gang med at fremstille nye medlemskort. Bank kontonr. skal også stå på bagsiden.

 

Årskontingent kr. 100,-åbnes for indbetaling for 2014, frist for indbetaling af kontingent bliver den 15/2, derefter skal et medlemskab fornyes - med i nyhedsbrev

 

Vi talte om Ramløse Husflids facebookgruppe skulle være en lukket gruppe – vi blev enige om at den stadig skal være åben for alle.

 

Det blev besluttet at vi henstiller til ”kontortid” med hensyn til udbetalinger i kassen fra kl 16 - kl 17.

 

Næste bestyrelsesmøde søndag den 12. januar 2014 og 10. februar 2014 og evt. torsdag den 13. februar 2014

 

Mødet sluttede kl. 21:30 i god ro og orden :-)

 

Referant: Anne og Dorte