Bestyrelsen

Formand
Anne Bengtsson
E-mail:  0406anne@gmail.com
Telefon: 2146 5781
 
Næstformand
Pia Parvang
Telefon: +4530106298
 
Kasserer
Lis Thordal
Telefon: 2219 0664
 
Sekretær
Dorte Andersen
Telefon: 2246 0969
 
Bestyrelsesmedlem
Dorthe Lauest
Telefon: 2044 2543
 
Suppleant
Alice Nielsen
Telefon: 2263 7412
 
Suppleant
Lis Caben
Telefon: 4073 1129