Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds og vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til foreningen. Se nederst på siden under KONTAKT.

Hvis dette ikke er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen giver hende online tvistløsning

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail adresse. Se nederst på siden under KONTAKT.Ramløse Husflid
Frederiksværkvej 109
Ramløse
3200 Helsinge

Telefon: 24 67 07 73

Mail: ramlosehusflid@gmail.com


Medlem af Fora